Levering en annulering
Levering van uw bestelling.
LEVERING

Zodra de bestelling is geregistreerd, wordt deze beschikbaar gesteld op de door de gebruiker gekozen leveringsdatum.
Quadriparc verzendt geen bestellingen. Ze zijn beschikbaar op het volgende adres:
Quadriparc 2 rue du lac 10270 Mesnil-Saint-Père.

QUADRIPARC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies, het misleiden of stelen van een controle. De risico's zijn voor rekening van gebruiker vanaf het moment dat de producten aan hem zijn geleverd.

Na ontvangst onderzoeken de gebruiker en QUADRIPARC de order en de conformiteit ervan met de inkooporder. Indien de niet-conformiteit door QUADRIPARC wordt bevestigd, wordt de gebruiker ofwel de bedragen vergoed die overeenkomen met de prijs(s) van de door hem verworven goederen of diensten, ofwel gecompenseerd door de inwisseling van de niet-conforme goederen of diensten binnen een termijn van 7 dagen.

ANNULERING OF INTREKKING

Tot 48 uur voor aanvang van de huur brengt de annulering geen kosten met zich mee. In het geval dat u binnen de 48 uur voorafgaand aan het begin van de gereserveerde periode annuleert, blijft een totaalbedrag van €17 exclusief belastingen verschuldigd en kan dit niet worden terugbetaald.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend wanneer de dienst is verricht of de gebruikte eigendommen zijn gebruikt.